प्रदेश सरकार

अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

कर्मचारी सरुवा/काज पत्र खोजी

कर्मचारी संकेत नम्बर तथा दर्ता नम्बर प्रविष्ठी गरी खोज्नुहोस ।